Records

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Archive Info

 • Desentralisasi Kuasa dan Penglibatan Komuniti Iban dalam Program Pembasmian Kemiskinan...
  Chin Hoe, Kwok; Abd Wahab, Haris; Abu Samah, Asnarulkhadi; Hashim, Ahmad Hariza; Redzuan, Ma'rof; Wan Jaafar, Wan Munira; Ani, Fauziah
  2016-03-16
  View Record | View Original
 • Kemampuan Memiliki Rumah: Satu Analisa dari Sudut Sosio-Ekonomi Isi Rumah
  Rameli, Norizan; Salleh, Dani; Ismail, Mazlan
  2016-03-16
  View Record | View Original
 • Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes
  Kean Hua, Ang
  2016-03-16
  View Record | View Original
 • Program Pembasmian Kemiskinan: Penglibatan Komuniti Iban dalam Membuat Keputusan
  Chin Hoe, Kwok; Lyndon, Novel; Wahab, Haris Abd
  2016-03-16
  View Record | View Original
 • Pendekatan Pendayaupayaan dalam Pembangunan Komuniti: Satu Analisa dari Teori kepada...
  Ani, Fauziah; Abu Samah, Asnarulkhadi; Redzuan, Ma'rof; Ahmad, Nobaya
  2016-03-16
  View Record | View Original
 • Gauging The Enemy in the Blanket Through the Paradigm of Malayness
  Sahiddan, Nurhanis; Mohd Taha, Haizan; Johar, Mastura
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • Organizational Commitment Among Public Employees
  Abdul Batau, Mohamed Fajil; Pakeer Mohamed, Ahmad Shah
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Literatur
  Kean Hua, Ang
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • Determinants of Corporate Social Responsibility (CSR) and Intrinsic Job Motivation
  Tak Jie, Chan; Mohd Hasan, Nurul Ain
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • Masalah-masalah dalam Kelulusan Merancang Pembangunan Perumahan
  Bt Junaidi, Noni Hariati; Salleh, Dani B
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • The Role of Human Resource Department in Corporate Social Responsibility
  Mansor, Fazreena; Baba, Ismail; Ahmad Marzuki, Najib
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • ESL Pre-university Learners’ Writing Apprehension Levels in Argumentative Writing
  Jagabalan, J.D. Kumuthini; Tan, Helen; Nimehchisalem, Vahid
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • Aliran Fabian dalam Gerakan Politik di Malaysia (1952-1970): Suatu Tinjauan Awal...
  Amin Yang, Ahamad Jama'
  2016-04-20
  View Record | View Original
 • A Study of the Usage of Biofeedback Techniques to Improve Self Performance and HRV...
  Mohamad Noorzeli, Nazrolnizah; Abdul Wahab, Muhammad Nubli
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur
  Mohamad Murad, Nurfatin Afza; Ahmad, Nobaya; Hamsan, Hanina Halimatusaadiah
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Faktor dan Proses Pembangunan Dasar Pertahanan Negara Malaysia
  Keling, Mohamad Faisol; Mohamad, Mohamad Hanapi; Abdul Batau, Mohamed Fajil
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Pengaruh Kepimpinan Instruksional, Efikasi dan Tugas Rutin Pengetua Terhadap Pencapaian...
  Bin Saat, Lee; Zain, Shukri
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Masalah dalam Logistik ATM dan Kesan Ke Atas Dasar Pertahanan Negara Malaysia
  Keling, Mohamad Faisol; Mohamad, Mohamad Hanapi
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Review of Factors Influencing the Coach-Athlete Relationship in Malaysian Team Sport
  Murugeesan, Yokananthini; Mohd Hasan, Nurul Ain
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Pembentukan Kemahiran Kepimpinan Guru Pelatih Melalui Latihan Mengajar
  Mohd Ishar, Mohamad Izzuan; Jabor, Mohd Khata
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Amalan Pembelian Secara Atas Talian dan Faktor-Faktor Mempengaruhi
  Arisah, Farhan Mat; Zainal Badari, Shamsul Azahari; Hashim, Ahmad Hariza
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Menggunakan Pendekatan Kognitif Tingkah Laku Islam (ICBT) Untuk Menangani Prasangka...
  Mubarak Ali, Nur Hikmah; Elias, Nadiyah
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam
  Hanapi, Mohd Shukri; Wan Mokthar, Wan Khairul Aiman
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Representasi Kepercayaan Popular Menerusi Filem Seram Tempatan
  Yaakup, Hani Salwah; Wan Mahmud, Wan Amizah; Ali, Mohd Shahizan
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Pengaruh Amalan Kepimpinan Berstruktur, Efikasi Guru dan Norma-Norma Budaya Terhadap...
  Lumbai, Janary; Zain, Shukri
  2016-06-22
  View Record | View Original
1 - 25 of 1065 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

About OHS

Powered by OHS, The Open Harvester Systems is a free metadata indexing system developed by the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve access to research.

OHS allows you to create a searchable index of the metadata from Open Archives Initiative (OAI)-compliant archives, such as sites using Open Journal Systems (OJS) or Open Conference Systems (OCS).

Find Us

Contact Us

Sarana Ilmu Indonesia (Salnesia)