Record Details

Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes
 
Creator Kean Hua, Ang
 
Description Rangkakerja metodologi dalam kajian penyelidikan melancarkan proses mengumpul data. Kajian penyelidikan dikategorikan kepada penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Penyelidikan kualitatif merujuk kepada kajian yang dijalankan memerlukan pemerhatian yang teliti, manakala penyelidikan kuantitatif merujuk kepada kajian yang dijalankan melibatkan statistik. Kajian penyelidikan kualitatif dan kuantitatif dapat ditentukan melalui data primer atau data sekunder. Data primer didefinasikan sebagai data yang berasal dari sumber asli atau pertama, manakala data sekunder didefinasikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Data primer boleh dikategorikan kepada aktif dan pasif. Data primer aktif boleh dibahagikan kepada menemu ramah secara langsung (melalui bersemuka antara penyelidik dan responden) dan menemu ramah secara tidak langsung (contohnya melalui telefon, surat, teknologi). Data primer pasif boleh dibahagikan kepada berstruktur dan bersifat rahsia, berstruktur dan bersifat terbuka, tidak berstruktur dan bersifat rahsia serta tidak berstruktur dan bersifat terbuka. Data sekunder melibatkan bentuk tulisan seperti jurnal, buku, majalah, rekod-rekod lepas, laporan dan dokumen, internet, tesis, cerpen, surat khabar), serta pandangan dan pendengaran (ucapan, tayangan gambar dan video, lagu, cerita). Walaupun data sekunder mempunyai kelebihan dan kelemahan, namun data sekunder dan data primer bergantung antara satu sama lain dalam membantu penyelidik menyelesaikan masalah masyarakat melalui pencapaian objektif kajian atau hipotesis kajian dalam kajian penyelidikan.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2016-03-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/3
10.47405/mjssh.v1i1.3
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 1 No 1 (2016); 17 - 23
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/3/3
 
Rights Copyright (c) 2016 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

About OHS

Powered by OHS, The Open Harvester Systems is a free metadata indexing system developed by the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve access to research.

OHS allows you to create a searchable index of the metadata from Open Archives Initiative (OAI)-compliant archives, such as sites using Open Journal Systems (OJS) or Open Conference Systems (OCS).

Find Us

Contact Us

Sarana Ilmu Indonesia (Salnesia)