Record Details

Faktor dan Proses Pembangunan Dasar Pertahanan Negara Malaysia

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Faktor dan Proses Pembangunan Dasar Pertahanan Negara Malaysia
 
Creator Keling, Mohamad Faisol
Mohamad, Mohamad Hanapi
Abdul Batau, Mohamed Fajil
 
Description Artikel ini menjelaskan proses pembangunan Dasar Pertahanan Negara (DPN) yang dijalankan oleh ATM dan kerajaan. Dalam bab ini juga, ia akan menyentuh mengenai proses awal pembangunan dari sudut perkembangan politik antarabangsa ketika dan selepas Perang Dingin (1991) rantau Asia Tenggara dan ancaman yang mempengaruhi pembangunan pembangunan pertahanan. Selain itu, penulisan ini menjelaskan mengenai proses pembangunan dasar pertahanan Malaysia yang diamalkan semenjak tahun 1957 hingga 2010. Kandungan DPN yang dibentuk semenjak 1957 melibatkan pelbagai aspek seperti kepentingan kawasan serantau kepada Malaysia, konsep pertahanan dan prinsip pertahanan negara. Penulisan ini juga menyentuh secara terperinci terhadap aspek yang dinyatakan dalam kandungan DPN khususnya prinsip pertahanan self-reliance, pinsip pertahanan kerjasama serantau dan prinsip pertahanan bantuan luar. Selain itu, penulisan ini turut menjelaskan mengenai perlaksanaan beberapa strategi pertahanan yang dilaksanakan ATM seperti pertahanan cegah rintang, pertahanan ke hadapan, diplomasi pertahanan dan pertahanan menyeluruh. Bagi memperincikan proses pembangunan pertahanan negara, bab ini akan menyentuh usaha dan proses pembangunan setiap cabang perkhidmatan ATM iaitu TDM, TLDM dan TUDM.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2016-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/16
10.47405/mjssh.v1i3.16
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 1 No 3 (2016); 31 - 41
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/16/16
 
Rights Copyright (c) 2016 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

About OHS

Powered by OHS, The Open Harvester Systems is a free metadata indexing system developed by the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve access to research.

OHS allows you to create a searchable index of the metadata from Open Archives Initiative (OAI)-compliant archives, such as sites using Open Journal Systems (OJS) or Open Conference Systems (OCS).

Find Us

Contact Us

Sarana Ilmu Indonesia (Salnesia)